Sunnan vel og idrettslag

Sunnan IL ble stiftet 25. februar 1907, og ble senere sammenslått med Sunnan Velforening. Sunnan vel og idrettslag sørger for drift av fotballbane, lysløype, Trøin, gressklipping, 17.mai, st.hansfeiring, juletretenning og andre arrangement.

Styret
Leder – Jørn Håvard Wennes
Kasserer – Rolf Steinar Dahl
Styremedlem – Ole Christian Lyngmyr
Styremedlem – Tor Magne Rømo
Vara styremedlem – Liv Solberg
Arrangementskomiteen – Tor Magne Rømo, Emil Skatland og Joakim Ottesen

Sunnan VIL trenger medlemmer for å kunne søke om midler. Medlemskap er til stor støtte, og det stilles ingen krav til å stille på dugnad selv om man er medlem. Vi er avhengige av all støtte slik at vi kan fortsette å holde fellesområdene presentable, drifte og vedlikeholde lysløypa, drifte og vedlikeholde klubbhuset i Trøin og videreutvikle planer i fremtiden. Alle som ønsker å bidra til et godt bo- og oppvekstmiljø her på Sunnan oppfordres til å tegne seg som medlemmer. Et stort medlemstall gir økte muligheter til å søke på eksterne midler.
Kontingent er 100kr for enkeltpersoner og 200kr for familie.
Skriv kontingent 2020. Når det gjelder familie skriver dere fornavn og fødselsår på barn.
Kontonummer: 44102233260
Vipps: 94727