Sommersprell i Stod

Informasjon om årets Sommersprell

Sommersprell i Stod er sommerens vakreste eventyr i Stod, i følge mange. Det er en aktivitetsuke for barn som går i 1.-10. trinn som bor i Stod. Det er en gratis uke med gratis mat, og barna får velge aktiviteter de selv har lyst til å holde på med. Det er fra kl. 10-14 mandag til fredag!
Hovedarrangør av Sommersprell i Stod er Stod Frivilligsentral. Vi samarbeider med frivillige i bygda for at dette skal bli sommerens vakreste eventyr.
Vi har både frivillig og ungdommer i sommerjobb som er med og aktiviserer barn og ungdom gjennom uken.
Hovedsponsor er Sparebank1 Midt-Norge som alltid er raus med å bidra til at denne uken kan skje. Coop Midt-Norge bidrar med en sum som vi henter matvarer på Coop-Marked Stod.

Dersom det er flere bedrifter eller organisasjoner som ønsker å være med på laget kan dere ta kontakt med Nina på Frivilligsentralen, e-post nina.frivillig@stod.no.
Frivillige
For at Sommersprell i Stod skal gå rundt har vi veldig mange frivillige som bidrar, i fjor ble det lagt ned rundt 500 dugnadstimer i forbindelse med arrangementet. Dette bidrar til et fellesskap på tvers av generasjoner, og alle som bidrar har et ønske om å skape gode opplevelser for barna og ungdommene i bygda vår.
Torsdag kveld er det Sommerdisco, dette er et gratis arrangement som er åpent for alle under 16 år.
Fredag avslutter vi uken med forestilling fra turn&dans og showbiz.  

Dersom det er barn som trenger ekstra oppfølging eller har andre behov forventes det at foresatte (eller andre som er ordnet med av foresatte) stiller opp på aktivitetene.