Velkommen til oss, du finner oss i andre etasje i Stod Samfunnshus.

Sammen skaper vi et godt og inkluderende lokalsamfunn!

Vi har aktiviteter og tilbud til alle innbyggere i bygda, og vi legger vekt på at det skal være enkelt å delta.
Noen aktiviteter er tilpasset eldre, noen aktiviteter er tilpasset barn og unge, mens andre aktiviteter er møteplasser for alle aldre på tvers av generasjoner.
Vi formilder tjenester for og med enkeltpersoner, frivillige, offentlige instanser og organisasjoner.


AKTIVITETER
Fredagskaffe hver fredag kl. 11-13
Småbarnstreff annenhver onsdag kl. 10-12
Bolystprosjekt med ulike grupper
BEFEST – BEdre FEllesskap og inkludering for barn og unge i STod
Sommersprell i Stod

BLI FRIVILLIG
Vi trenger deg som frivillig og alle kan bidra med noe.
Si fra her hvis du vil være frivillig, så tar vi kontakt og finner sammen med deg noe du har lyst til å være med på.
Frivillig arbeid skaper tilhørighet; Vi har et fellesskap og gjør ting sammen.
Forskning viser at folk som driver med frivillighet får bedre helse fra de er 40 år. Det gjelder både mentalt og fysisk, og dette fortsetter helt til 80-årsalderen. Man kan altså være frivillig hele livet med stor egengevinst!

OM OSS
Stod Frivilligsentral ble stiftet 1. oktober 2007 og eies av Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA med disse eierlagene;
Binde skolekorps, Forr historielag, Stod Bondelag, Stod sanitetslag, Stod Teaterlag og Stod Idrettslag.
Org. nummer: 989 636 278 (Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA)

Styret i Stod Frivilligsentral består av:
Aud Ramberg, leder
Margrete Hanssen Vang
Bjørnar Valøen
Roar Hatling Jystad
Arvid Hatling
Liv Beate Haugbotn

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjøre for deg eller hva du kan gjøre for andre. Daglig leder Nina Rygg har kontor på Frivilligsentralen og kan kontaktes på telefon 94173476. Åpningstider er tirsdag-fredag kl. 10-14.

Bolyst / lokalsamfunnsutvikling

Etter at Stod Samfunnshus fikk oppgave med å koordinere tiltak innenfor bygdeutvikling (Stod Samfunnshus og bygdeutvikling), har FVS ivaretatt oppgaven som pådriver og koordinator for mange prosjekter i lokalsamfunnet. Dette startet med stor bistand fra kommunens bolystteam. Fra 2021 er dette arbeidet videreført i egen regi og aktiviteten gjennomføres i et tett samarbeid med etablerte lag, organisasjoner og prosjektgrupper knyttet til ulike prosjekter/aktiviteter.

All aktivitet i bolystarbeidet i Stod har som målsetting å skape vekst, utvikling og optimisme i Stod. For å opprettholde og utvikle en god infrastruktur (skole, barnehage, omsorg, attraktive boliger, næringsliv mm.), er vi avhengig av samarbeid med Steinkjer kommune.

Utleie av partyhøyttaler

Utleie av JBL partybox 310, vi har to stk. som kan leies.
Priser for et døgn er kr. 300,-, og for en helg (fre-søn) kr 600,-
Mikrofon for karaoke kan følge med om ønskelig.
Ved skade dekkes dette selvfølgelig av leietaker.
Enkel leiekontrakt signeres før utlån.

Her kan du lese mer om høyttaleren:
https://no.jbl.com/party-speakers/PARTYBOX310-.html