Bygda Stod

Ønsker du et godt bygdemiljø der vi bidrar til tilhørighet i sosiale nettverk?
Ønsker du ei bygd som vektlegger gode oppvekstsvilkår, fritidsaktiviteter og skole?
Ønsker du at bygda skal fremstå som attraktiv som gjør at flere ønsker å flytte til Stod?
Et bygdemiljø der barn og unge skal oppleve tilknytning til bygda og videre et ønske om å bosette seg i bygde i fremtiden.
Ei bygd som synes gjensidighet mellom generasjoner er viktig.

Bygdemiljøet skaper vi selv

Bla i brosjyren

Stod – 360

Husk å ha på lyd!

Stod er en tidligere kommune i Nord-Trøndelag.

Stod herred ble opprettet 1. januar 1838.
Den 1. januar 1869 ble Egge skilt ut fra Stod, og den 1. januar 1909 fulgte Kvam.
Område: 275 km²Folketall: 1 268 (1964)

Kilde: Wikipedia