Strinde og Bøle hytteeierforening

Nedenfor finner du som hytteeier nyttig informasjon fra Strinde og Bøle Hytteeierforening (SBHF) og Strinde og Bøle Almenning (SBA).

Hytteeierforeningen består av hytteeiere i Grønnvika, Bølbakken, Heggesbekken, Øyingen, Drivsvatnet, Skavdalsvatnet og Raudsjøen.

Kontaktinfo til styret:

E-post: styret@strindeogbolehytteeierforening.no
Facebook-gruppe: Strinde og Bøle hytteeierforening

Vippsnummer: 556956 (ved betaling av medlemsavgift oppgi hytteeiers navn og hyttenummer)

Styreleder: Roar Skjeflo  (Tlf. 469 34 295)
Kasserer: Liv Husby (Tlf. 913 23 438)
Styremedlemmer:  Stig Even Fjeldstad, Bjarne Wæhre, Morten Westvik

Info fra Strinde og Bøle Hytteeierforening

Kontingent:

Ønsker du å bli medlem? Kontakt styret eller betal kontingenten uoppfordret.
Kontingenten er pt. kr. 400,- pr. år.
Denne kan betales inn på konto nr. 4212.35.49001 eller til VIPPS nr. 556956 (Husk å oppgi hytteeiers navn og hyttenummer)

Faste aktiviteter:

  • Påskerenn Langfredag med loddsalg på Øyingen – viktig inntektskilde for foreningen!
  • Fellesdugnad Pinseaften hvert år.

Hva brukes inntektene til?

  • Forefallende vedlikeholdsarbeid samt opprusting av stier og broer, gapahuk og bua ved parkeringa.
  • Vi dekker deler av kostnadene til strøing av Øyingvegen og Skavdalsvegen
  • Rørkast (Fiskegarn for fri bruk i Øyingen)

Diverse info:

  • Link til Norgeskart
    • For hytter på eiendommen til Strinde og Bøle Almenning er oppgitt gatenummer, hyttenummer eller bruksnummer for de som har tinglyst tomtene.
    • Zoom i kartet eller søk på adresse f. eks Øyingveien, Valøyveien e.l.

Avtaler mellom Strinde og Bøle Hytteeierforening (SBHF) og Strinde og Bøle almenning (SBA)

Bestemmelser/retningslinjer fra grunneier (SBA)

Offentlige dokumenter