Stod sanitetslag

Styret

Vibeke Hansen, leder

Anne Billdal, nestleder

Randi Torås, kasserer

Janne Aarseth, sekretær

Hanne Oksvold, styremedlem

Marte Nessan, styremedlem

Claude Karlsen, vara

Ane-Marte Bye-Barstad, vara

Andre verv: 
Hillfrid Gustad: representant i omsorgsberedskapsgruppen

Revisorer: Jarle Tanem og Bjørn Leo Finanger

Regnskap: Wenke Aasenhuus