Stod sanitetslag

Styret

Anne Britt Myhr, leder

Anne Billdal, nestleder

Randi Torås, kasserer

Hanne Oksvold, sekretær

Ane-Marte Bye-Barstad, styremedlem

Marte Nessan, styremedlem

Kristin Ystgård Jenssen, varamedlem

Karin Ryen, varamedlem

Andre verv: 
Hillfrid Gustad: representant i omsorgsberedskapsgruppen

Revisorer: Jarle Tanem og Bjørn Leo Finanger

Regnskap: Wenke Aasenhuus