Stod idrettslag

Stod idrettslag har 300 medlemmer og har egne grupper for fotball, volleyball, ski, skileik, idrettsskole og trim. Idrettslaget har også grupper som sørger for baner og anlegg, vinter som sommer. Økonomiutvalget sørger for aktiviteter som gir penger i kassen.

Stod idrettslag trener i Stodhallen, i Binde Skileik og på baner og løyper rundt omkring Stodhallen. Trimaktivitet foregår også i de flotte naturområdene i bygda. 

Styret

Leder: Morten Binde Bratberg/Hilde Lillemark
Nestleder: Marianne Sormul
Kasserer: Hanne Sætereng Oksvold
Fotball: Kine Westerhus Meldal
Volleyball: Ane-Marte Bye-Barstad
Allidrett: Sigrid Sundfær
Skigruppa: Vegard Saursaunet
Skileik/lia: Morten Binde Bratberg
Trimgruppa: Janne Aarseth
Anlegg vinter: Fredrik Kinderås Nesbak
Anlegg sommer: Geir Aunan
Økonomiutvalget: Silje Mai Hellem
Klubbhuset: Tove Hatling Jystad

Oversikt over aktivitet på Binde stadion og klubbhuset

Allidrett

Allidrettgruppa består av leder Sigrid Sundfær, Cathrine Brovold

Fra høstferien og fram til påske er det allidrett fra 0 år til ungdom. Her får du prøvd mange ulike aktiviteter og idretter. Allidrett har ingen treningsavgift.

Treningstider er torsdager.
0-6 år 17-18
1.-3.trinn 18-19
4.-7.trinn 19-20

Trimgruppa

i 2023 kommer det Stolpejakten til Stod, med tre ulike løyper. Dette blir spennende. Mer informasjon kommer!

Ellers har vi hatt styrketreningsgruppe men det er satt på vent å grunn av lite oppmøte.

Ski

Skitrening mandager kl. 17.30. 1. trinn og oppover. Avslutter med vaffel og saft i klubbhuset.
Karusellrenn blir annonsert på våre Facebooksider og her på www.stod.no.

Skiløyper

Fra stadion på Binde går det lysløype med scooterløyper så lenge det er snø. Denne er aktivt brukt av både skole og idrettslag, og kan brukes av alle som vil trimme med ski på beina vinterstid.

Sellifjelløypa kjøres også opp i høgsesongen. Her kan du gå til postkassen på Drovlan. Denne turen kan du starte ved Bjørdal skytebane, eller ved Stod samfunnshus om det er snø og løype.

Sjekk www.skisporet.no for å se når det er oppkjørt løype.

Skøytebane

På grusbanen ved skolen og barnehagen brøytes og vannes det hver vinter for å lage skøytebane. Denne er åpen for fri bruk med belysning også for aktiviteter på kveldstid.

Fotball

Fotballgruppa består av leder Kine Westerhus Meldal, Ole Marius Martinussen, barnefotballansvarlig Camilla Westerhus Finanger og alle trenere og lagledere.

Sesongen 2024:


J8 – 2015 og 2016
Trening:
Trenere: Karen Anna Brøndbo, Ingeborg Anna Hatling og Thea Moe Viken. Lagleder: Nina Rygg

G8 – 2016
Trening: tirsdag kl. 17.30-18.30.
Trenere: Malin Kluken og Rakel Verstad. Lagleder Iselin Grønneberg Kluken.

G10 – 2015 og 2014 – Kvam/Følling/Stod
Samarbeid mellom Stod IL, Følling IL og Kvam IL
Trening:
Trener:

G11 – 2013 – Kvam/Følling/Stod
Samarbeid mellom Stod IL, Følling IL og Kvam IL
Trening:
Trenere: Ole Henrik Steinmo
Lagledere: Nina Rygg og Marianne Hoås Moxness

G12 – 2011 og 2012 – Kvam/Følling/Stod
Samarbeid mellom Stod IL, Følling IL og Kvam IL
Trener sammen med G11.
Trener:
Lagleder:

J11 2013 og 2014 -Følling/Kvam/Stod
Samarbeid mellom Stod IL, Følling IL og Kvam IL
Trening:
Trener:
Lagleder:

J12 2011 og 2012 Følling/Kvam/Stod
Samarbeid mellom Stod IL, Følling IL og Kvam IL
Trening:
Trener:
Lagleder:

J15 – 2008, 2009 og 2010 – Følling/Kvam/Stod
Samarbeid mellom Stod IL, Følling IL og Kvam IL
Trening:
Trener: Farhad Alizadeh
Lagleder: Martine Aasvold Skagen


Herrer senior
Facebookgruppe herrer senior
Lagleder Tore Suul

Damer senior
Trening: mandager kl. 20-21 i Stodhallen

Alle treninger foregår i Stodhallen på vinter og på Binde stadion i sesong. Banen klippes på dugnad.

Klubbhuset

Klubbhuset ligger på Binde stadion og er bygget på dugnad. Her er det ofte kveldsmat og lørdagsservering. Følg med på facebookprofilen til Stod idrettslag for å få informasjon om når dette er åpent. Ellers brukes klubbhuset til møter, små selskap etc.

Her kan du sende inn forespørsel om å leie klubbhuset. Du finner også en oversikt over når det er opptatt.
Lokaler til leie – Stod