Stod » Stod Frivilligsentral » Stod-sus

Bladet kommer ut 4 ganger pr. år, i starten av mars, juni, september og desember.

Frist for innsending er ca 20. i aktuelle måneder

Alle som ønsker kan sende inn stoff og bilder.

Bladet er gratis til bygdas innnbyggere. Mange ønsker å gi et lite bidrag årlig,
og det er vi meget takknemlige for.

Er du utflytta Stodbygg  kan du abbonere på Stod-sus for kr. 300 pr. år.

Stod-sus eies av laga som eier Frivilligsentralen. Det er frivillig å betale ett årlig bidrag
til bladet, også fra lagene er vi takknemlige for å få støtte. Vi er takknemlig for alt som
kommer inn, både av penger og stoff, stort eller lite, alle monner drar!

Kontonummer: 1503 03 26439

Annonsepriser:

– Helside kr. 1 300
– Halv side kr. 750
– 1/3 side kr. 550
– 1/4 side kr. 375
– lag i Stod kr. 500/år
– kjøp/salg/familie kr. 50

Lag og organisasjoner betaler kr. 500 pr. år og får da reklamere for sitt lag i ett år.

Innlegg i bladet koster ingenting.

Utgiver:
Stod Frivilligsentral.

Stoff som ønskes dekket:   Ring 941 73 476, e-post: frivillig@stod.no
Bruk skjema under eller ring 941 74 736