Stod » Stod Frivilligsentral » Stod-sus

Bladet kommer ut fire ganger pr. år, i mars, juni, september og desember.

Alle som ønsker kan sende inn stoff og bilder.

Bladet er gratis til bygdas innbyggere. Mange ønsker å gi et lite bidrag årlig,
og det er vi meget takknemlige for.

Er du utflytta Stodbygg  kan du abonnere på Stod-sus for kr. 300 pr. år.

Stod-sus eies av laga som eier Frivilligsentralen. Det er frivillig å betale ett årlig bidrag til bladet, også fra lagene er vi takknemlige for å få støtte. Vi er takknemlig for alt som kommer inn, både av penger og stoff, stort eller lite, alle monner drar!

Kontonummer: 1503 03 26439

Annonsepriser:

– Helside kr. 1 300
– Halv side kr. 750
– 1/3 side kr. 550
– 1/4 side kr. 375
– lag i Stod kr. 500/år

Lag og organisasjoner betaler kr. 500 pr. år og får da reklamere for sitt lag i ett år.
Innlegg i bladet koster ingenting.

Til bedrifter som ønsker å annonsere fast:
Vi kan tilby en fast pris om dere blir med på alle 4 nummer. Da får dere en annonse i hvert blad.

Prisen blir da:
1. 1 200 for 4 stk ¼ side
2.  500 for 2 stk 1/3 side og 2 stk ¼ side
3. 1 950 for 2 stk 1/2 side og 2 stk ¼

Utgiver:
Stod Frivilligsentral.

Stoff som ønskes dekket:   Ring 941 73 476, e-post: frivillig@stod.no