Stod » Lag og foreninger » Stod Idrettslag

Stod Idrettslag

Stod idrettslag har 300 medlemmer og har egne grupper for fotball, volleyball, ski, skileik, idrettsskole og trim. Idrettslaget har også grupper som sørger for baner og anlegg vinter som sommer. Økonomiutvalget sørger for aktiviteter som gir penger i kassen.

Stod il trener i Stodhallen, i Binde Skileik og på baner og løyper rundt omkring Stodhallen. Trimaktivitet foregår også i de flotte naturområdene i bygda. 

Styresmedlemmer: 
Leder: Hanne S. Oksvold
Nestleder: Lena Langfjord Jenssen            

Kasserer: Sigrid Marie Sundfær                                    

Fotball: Tore Suul                                                          

Allidrett:Ingvild Stornes                                                

Skigruppa:Robert Guin                                                      

Skileik/lia: Dag Skatland      
Trimgruppa: Janne Aarseth                                             

Anlegg vinter: Roar Skjeflo                                              

Anlegg sommer: Leif Verstad 
Økonomiutvalget: Mats Kluken 

 

Nyheter