Friske viljer 4H

4H er en barne- og ungdoms-organisasjon.
De fire H-ene står for hode, hjerte, hender og helse og er i 4H-løftet. 
«Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.»

Mer info om 4H finner du på www.4H.no 

Kontaktperson:
Espen Skjeflo (leder) og Thomas Finstad (rådgiver)


Om oss

Vi velger et oppgavehefte på starten av året, og jobber med det gjennom hele året fram til høstfesten. På høstfesten stiller vi ut det vi har jobbet med igjennom året. Man kan gjøre akkurat det man selv vil, og man trenger ikke ha en standard oppgave som «alle» har.

4H klubben i Stod heter Friske viljer. Vi er per nå ca. 20 medlemmer som er fra 10 til 19 år. 4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med nærmere 12 000 medlemmer fordelt på ca. 550 4H-klubber over hele landet. Medlemsalderen er 10-25 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem.

Man får bruk for kreativitet i 4H, og det finnes det mye av rundt om i Stod. Er foresatte bekymret for å la barnet være med i 4H fordi de frykter de selv må gjøre oppgaven siste uka før høstfesten? Da kan vi gledelig meddele at vi hjelper til med oppgavene på møtene. Vi hjelper til med meldingen, å planlegge utstillingen på høstfesten og det det måtte være. Vi har mange forskjellige møter, som for eksempel leke og seigmann-møter der vi har det moro og spiser seigmenn. Vi har også kreativitetsmøter, dropskokingsmøter og aking i lia blant annet. Vi kan også delta på nattkøpp, STORkurs og leirer som er det absolutt beste med 4H. Har du spørsmål, møt gjerne opp på neste møte!