Forr Songlag

Koret i Stod har et særdeles godt miljø som er åpent for ung og gammel, stor og liten!
Vi øver hver mandag kveld i Stod Samfunnshus. Har du begynt på ungdomsskolen eller eldre er dette noe for deg!
Har du lyst til å være med? – ta kontakt med en av oss i styret!
Bli med oss på Facebook!

Styret

Leder: Anita Bråthen Suul  tlf. 90776604/e-post: Anita.suul@gmail.com
Styremedlem: Margrethe Hansen Vang
Styremedlem/kasserer: Wenke Aasenhuus – tlf. 90533544