Forr historielag

For Postopneri med Binde Meieri i bakgrunnen

Om oss

Leder: Jon Anders Bratberg – tlf. 941 93 283
Nestleder: John Følstad
Kasserer: Torild Dyrstad
Sekretær: Hillfrid Gustad
Styremedlem: Anders Jonstad

E-post: post@forr-historielag.com
Hjemmside: www.forr-historielag.com

Årbokkomiteen består av Svein Gunnar Råen, Astri  Marie Bratberg og Trine Binde Bratberg.
Ta kontakt hvis du har aktuelt stoff eller tips.
Kalenderkomiteen består av Rita Hatling og Marthe Braseth.
Ta kontakt hvis du har aktuelle bilder.
Arkivansvarlig er Anne Hulbækdal.

Historikk

Forr historielag ble etablert 16. november 1977. Lagets første styre var Ellen Lillevestre, Olav Hatling, Jens Bjarne Mohrsen, Marit Volan og Odd Aasenhuus.

Lagets formål
Formålet med laget er å fremme og støtte lokalhistorisk gransking i området som omfatter tidligere Stod kommune. Historielaget skal være et bindeledd mellom de som arbeider med lokalhistorie og folket i bygda.

Ledere i laget
Ellen Lillevestre, Astri-Marie Bratberg, Olav Hatling, Bjørnar Skjei, Tore Haugnes, Anders Jonstad, Anne Britt Finanger, Arvid Hatling, Dag Skatland, Øyvind Moe og Jon Anders Bratberg.

Aktiviteter
Laget har vært med på å arrangere historiske dager med gjenstands- og fotoutstillinger samt foredrag. Laget reiste i 1990 en minnestein over 2. verdenskrig ved Tangen i Stod.

Skrifter
Laget har hvert år siden 2003 gitt ut årbok med historier fra Stod. Fra 2016 har laget hatt som prioritet å få utgitt Bygdabok for Stod, Kvam og Egge. Det første av tre bind for Stod ble utgitt i 2017. Bind to har vært under utarbeiding i 2018 og nå i 2019.

I tillegg er folketellingene for 1875 og 1900 for Forr sogn i Stod prestegjeld, Stodmålet og Husmannsplasser og husmannsfolk i Stod gjennom 200 år av Marit Volan gitt ut.