Binde skolekorps

Binde skolekorps har øvinger i Stod Samfunnshus tirsdager fra 18.00-20-00. Trommekorpset har øvelser i Stod samfunnshus mandager 18.00 – 20.00. 

Drilltroppen har per dags dato ikke noen øvelser. 

Følg med på Facebooksiden vår for mer informasjon. Binde skolekorps | Facebook

Styret

Leder: John Følstad | jo-foel@online.no | 975 14 333