Vil du bli en 4H’er?

Lyst til å bli 4H’er med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse?
Friske Viljer er bygdas 4H-klubb, og de ønsker å få flere medlemmer 🍀

Les mer på www.4H.no eller ta kontakt med en av de i styret; Ine Sundfær, Odin Ramberg og Oda Sundfær ☺️