VELKOMMEN TIL ÅPENT BYGDEMØTE i Stod samfunnshus 14.03.24 kl 1830-2100.

Det jobbes med bygdas framtidige skolestruktur, servicetilbud, aktivitetsarena og trygghetsboliger. Dette blir et informasjonsmøte med rom for diskusjon, spørsmål og innspill for å stake ut kursen videre.      – det er nå toget går!

PROGRAM:

  • Steinkjerbygg og Praksis arkitekter: Plan for trygghetsboliger, aktivitets- og spesialrom skole på Stodtunet.
  • Steinkjer kommune: Samskapingsperspektivet fra kommunens side.
  • Innlegg ved rektor v/ Binde skole
  • Bolyst Stod: Etablering av servicetjenester i Stod, herunder transport og vaktmestertjenester.
  • Bolyst Stod: Stod-parken, foreløpig plan.
  • Styret i Stod samfunnshus og bygdeutvikling: Mulig driftsmodell, fordeling av ansvar mellom Steinkjer kommune, Steinkjerbygg og lokalmiljøet i Stod.
  • Åpent for diskusjon og spørsmål.

Kaffeservering

Velkommen!                     Arrangør: Stod Samfunnshus og bygdeutvikling