Valgdag på Binde skole

I dag har alle elevene i 1.-4. trinn ved Binde skole hatt valgdag. Det var fire partier som stilte til valg; turpartiet, gympartiet, lekepartiet og filmpartiet.

Forrige uke var det valgkamp med ulike prosesser. 3. og 4. trinn har laget plakater og vært inne i 1. og 2. trinn hvor de fortalte om de ulike partiene og hadde litt valgkamp.

Selve valgdagen foregikk ved at elevene stilte seg rolig opp i rekker og fikk gå inn en og en inn på valgrommet hvor de fant lappen de hadde valgt og la den ned i urnen som ble passet på av en vakt.

5. -7. trinn har fått være med opp i valglokalene i samfunnshuset for å se hvordan det foregår der.