VAKTMESTERTJENESTER/ SERVICETJENESTER

VAKTMESTERTJENESTER/ SERVICETJENESTER I STOD

Hei stodbygg! Det jobbes med servicetilbudet i bygda, dette gjelder blant annet vaktmestertjenester og transporttjenester. Man vil framover kartlegge behovet for bistand, dette kan være frivillig hjelp eller betalte tjenester. Det bygda da trenger, er personer til å utføre ulike oppdrag. Kan du tenke deg å utføre vaktmestertjenester eller andre tjenester, kanskje sammen med andre i et team? Eller vil du helst jobbe på egen hånd? Alle muligheter er åpne, og vi ønsker å høre hva du tenker rundt det å opprette et slikt tilbud i Stod.

Er du interessert, kom på et uforpliktende møte på Stod Frivilligsentral 28. februar kl. 1930.

Velkommen.