Stodbyggen vil bo i Stod

Kartlegging viser et reelt behov for boliger ved Stodtunet.
Det kommer også fram at en stor prosent ønsker å bidra ved sosiale tilstelninger i bygda.
Bolystgruppene jobber videre med servicetjenester, aktivitetspark og botilbud.