Stod-tunet

Hei, alle stodbygg. Jeg er så heldig at jeg gjennom Stod Frivilligsentral får lov til å bidra i det gode arbeidet som utføres i bygda vår. Jeg skal nå – med fokus på folkehelse – være et bindeledd mellom innbyggerne i Stod, frivilligheten, helse/omsorg, betalte servicetjenester, Binde skole og etter hvert beboere på Stod-tunet. Vi i Stod har svært aktive bolyst-grupper som jobber kontinuerlig for bygdas beste, og en av de viktige sakene nå er etterbruk av Stod sykehjem. Informasjon om hva man har jobbet med, og hva Stod-tunet (sykehjemmet) skal inneholde av aktivitet vil det framover bli informert om. Dette er selvfølgelig en åpen og demokratisk prosess, og alle som ønsker det kan komme med spørsmål og innspill – invitasjon til åpent møte kommer snart. Vi har trua på at dette kommer til å bli veldig bra!

Hvem er jeg? Jeg heter Grete, er sykepleier, med-driver av Hatlingsetra og bor på Finstad i Stod. Har du lyst til å ta kontakt med meg angående Stod-tunet, så er jeg tilgjengelig på frivilligsentralen de fleste fredager eller send meg en e-post på grete.volan@stod.no