STOD-TUNET – et aktivt bygdesenter under utvikling

   INFORMASJON OM STOD-TUNET, ET AKTIVT BYGDESENTER UNDER UTVIKLING

Stod sykehjem (hovedetasjen) står som kjent uten aktivitet i dag. I løpet av det siste året har det vært intens bolyst-jobbing i samarbeid med Steinkjer kommune og steinkjerbygg. Her med fokus på etterbruk av sykehjemmet koblet sammen med behov for nye servicetjenester i Stod. Det er også kjent at Binde skole har mangel på klasserom fordi «rødbygget» ikke tilfredsstiller dagens krav, at Steinkjer kommune har behov for trygghetsboliger og at skytterlaget ønsker seg større lokaler. Så – hva gjør vi med dette? Jo, fra nå av kaller vi sykehjemmet og området omkring for Stod-tunet. Målet er at Stod-tunet skal fylles med beboere og aktiviteter for stodbygg i alle aldre etter at bygningen og området rundt er renovert og tilpasset til ønskede formål. (Tidsperspektiv for ferdigstillelse er ikke klart, men det vil informeres også om dette fortløpende framover.)   Man ser for seg følgende forslag; – Kjellerstua med tilhørende aktiviteter flyttes opp i hovedetasjen, Forr skytterlag overtar frigjort areal i kjeller. – Skolekjøkken og sløydsal/kunst og håndverk flyttes fra Stod samfunnshus til Stod-tunet, det frigjøres areal i samfunnshuset til klasserom for Binde skole. – Fredagskaffen flyttes til Stod-tunet. – Trygghetsboliger/leiligheter etableres. – Det etableres møteplasser og aktivitetsarena i sambruk med skolen. – Kontor/pauserom/knutepunkt for den kommunale hjemmetjenesten. – Utleielokale for private arrangement m/kjøkken. I tillegg er det forslag om vaktmesterlokale, bygdebibliotek med mer. Det er vi som bor i Stod som skal fylle lokalene med de aktivitetene VI trenger og ønsker oss. Sett av kvelden 1. november og kom på åpent møte i Stod samfunnshus. Da blir det utfyllende informasjon og mulighet til å komme med innspill. Invitasjon til møte publiseres i nærmeste framtid. Har du allerede nå forslag eller noe du vil bidra med som gjelder Stod-tunet, send gjerne mail til grete.volan@stod.no