STOD SELLIFJELL STATSALLMENNING ÅRSMØTE

Det kalles herved inn til årsmøte i Stod Sellifjell statsallmenning. Møtet holdes på skytterhuset på Bjørdal mandag 22. april kl. 1930. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 18. april. Husk at søknadsfristen for virke vinteren 24/25 er 1. mai.