“Sterk og stødig” for seniorer 65+

Treningstilbudet “Sterk og stødig” for seniorer 65+ starter opp igjen etter sommeren på følgende steder og tidspunkt.

✔ Sparbu (Hamrum eldresenter):

– Tirsdag 5. sept. kl. 10.30.

✔ Kvam (Kvam grendehus):

– Torsdag 7. sept. kl. 10.15.

✔ Steinkjer sentrum (samfunnshuset):

– Mandag 11.sept. kl. 10.00.

✔ Henning (Sanitetens hus):

– Mandag 11. sept. kl. 12.00.

✔ Ogndal (Våla samfunnshus):

– Onsdag 13. sept. kl. 10.30.

✔ Malm (Malm samfunnshus, storsalen):

– Torsdag 14. sept. kl. 10.00.

MÅLGRUPPEN

Hjemmeboende eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet, som går uten hjelpemidler innendørs og fortsatt klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand. Tilbudet er gratis. Møt opp der det er et tidspunkt som passer for deg!

Tips noen du kjenner.

Se mer informasjon om tilbudet på kommunens nettside: https://www.steinkjer.kommune.no/…/treningstilbud-for…/