Spleis til Sommersprell i Stod

spleis.no/sommersprellistod

Sommersprell i Stod

Alle pengene som samles inn går til Sommersprell i Stod 2024, aktiviteter for barna og ungdommen i Stod.

Hørt om sommerens vakreste eventyr i Stod? Vi kaller det Sommersprell i Stod

I år er det femte gangen vi arrangerer Sommersprell i Stod, og det er svært populært. Det er Stod frivilligsentral som er hovedarrangør, men vi har med oss frivilligheten i bygda på laget i tillegg som den viktigste bidragsyteren. 

Sommersprell i Stod er en aktivitetsuke som foregår i fem dager i sommerferien, uke 26. Det er et tilbud for barn og ungdom som bor i Stod. Dette er et prosjekt med inkludering, fellesskap og samhold som hovedmål. Det er gratis å være med, og alle får gratis lunsj hver dag. 

For at Sommersprell i Stod skal realiseres har vi mange frivillige som bidrar. Det legges ned flere hundre dugnadstimer i forbindelse med denne uken. I tillegg tilbyr vi ungdom i bygda Sommerjobb som er med på å bygge erfaring. Alle som bidrar i løpet av denne uken har et ønske om å skape gode opplevelser for barna og ungdommene i bygda. Målet er at barna skal ha minst én god opplevelse i løpet av sommerferien. 

Dette er FLOTT! Men det er ikke gratis å arrangere, og for å gi barna disse opplevelsene ønsker vi å gi muligheten til å bidra for enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Ingen må føle seg forpliktet til å gi noe, men dersom det er noen som syns at dette er et arrangement de ønsker å ta del av er det hjertelig velkommen! 

Alle er velkommen på avslutning med forestilling i Stod samfunnshus fredag 28. juni kl. 13.30. Her vil dere få se showbiz med teateroppsetting og turn&dans med framføring. 

På forhånd takk! 

Bilder: Fotograf Emma Andrea Johansen