Positiv elevutvikling på Binde skole

I Steinkjer 24 kan vi i dag lese om elevutviklingen i skolene på Steinkjer. Det gleder oss å se at Binde skole har en fin utvikling i elevantall. Skolen ser ut til å gå fra 89 elever i 2023 til 109 elever i 2027. Vi i Stod er glad for å se at arbeidet som legges i bygda fører til bolyst og blilyst. Dette er noe vi jobber mye med, og håper at utviklingen framover bare fortsetter. 

Vi jobber aktivt med å skape et bedre fellesskap for barn og unge i Stod gjennom prosjektet «BEFEST». Hovedmålet er «å styrke engasjement og stolthet gjennom fellesskap og inkludering for alle barn, unge og deres familier i Stod.»

Gjennom bolystarbeidet har vi gjort flere grep for å skape en positiv utvikling på flere områder, og det er hyggelig å se at vi lykkes. Vi er klar for å legge ned mer innsats for å gjøre bygda enda mer attraktiv slik at de som allerede bor her skal trives, og slik at flere har lyst til å flytte hit som hjemflyttere eller som nytilflyttere. 

Bilde: fotograf Emma Andrea Johansen