Livet er valg og prioriteringer

Jannike Jekthammer eks. Stodbygg 3-barnsmor og sannsynligvis i sin mest intense fase i livet. Hun vil dele hvilke bevisste valg hun har gjort for å styre livet sitt i ønsket retning.

VELKOMMEN TIL EN KVELD VI HÅPER SKAL BIDRA TIL ETTERTANKE OG REFLEKSJON!