Leve hele livet i Stod

Bolystgruppa i Stod som skal se på mulighetene for å utvikle servicefunksjoner ønsker tilbakemelding   

  • fra deg som kan ha behov for tjenester (betalingstjenester/frivillig) framover
  • fra deg som kan tenke deg å utføre tjenester til hjemmeboende i Stod. Vi oppfordrer selvstendig næringsdrivende, ungdommer, pensjonister og andre som har tid til overs til å melde interesse.

Oppstart med servicefunksjoner er mulig før etterbruk av Stod sykeheim er realisert, det er avhengig av at noen melder behov for hjelp og at noen ønsker å utføre.

Aktuelle tjenester kan være: Vedlikeholdsoppgaver innendørs og utendørs (hagearbeid, brøyting/snømåking/strøing/rengjøring/skifte lyspære), besøksvenn, ledsagertjeneste, transport

Hvis du ønsker å utføre tjenester, har behov for tjenester og/eller har ideer om hva vi kan få til ta kontakt med

Marita Rokne tlf 41342627, Anne Britt Myhr tlf 95498602, Elisabeth Ulvin tlf 91530279 eller Lena Langfjord Jenssen 95931737

Stod – et levende lokalsamfunn