KONFIRMASJON I KIRKEN 2024

Det er fortsatt mulig å melde seg på som konfirmant i kirka. Skjema for påmelding ligger på kirka sine nettsider (https://www.kirken.no/nb-NO/fellesrad/steinkjer_kirkelige_fellesrad/konfirmasjon/).

Nå begynner vi konfirmasjonsforberedelsene for dere som tilhører menighetene i Stod, Kvam og Følling.

Informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre i Følling kirke onsdag 27. september.

Velkommen til konfirmasjon i kirken!

Med vennlig hilsen  
Gustav Valle Diakoniarbeider / Trosopplærer Steinkjer kirkelige fellesråd
+47 992 74 116


Mer himmel på jord | www.steinkjer.kirken.no