Kompani Binde

KOMPANI BINDE 2024,
med Oberst Landsem Melhus og sju tropper med sine sju troppledere (lærerne).

2. og 3. mai arrangerer Binde skole sammen med FAU Kompani Binde for første gang. 7 tropper bestående av soldater blandet fra 1. – 7. trinn vil føres gjennom ulike utfordringer rundt om i nærmiljøet i Stod.
Rektor Mari Ann er oberst og gjennomfører oppstilling på starten og slutten av dagen. Obersten skal også være stasjonert på en av de i alt sju postene som er spredt rundt i nærområdet til skolen. Det vil være gangavstand fra skolen.

Dag to (3. mai) vil det være en topptur som barna reiser til med buss. På toppen skal soldatene (barna) spise lunsj og motta heder og ære fra Obersten.

For å få til å gjennomføre dette kule prosjektet trenger FAU frivillige som kan bidra. Vi trenger minst 12 frivillige (men supert med flere) som blir stasjonert på de ulike postene for å ta i mot troppene, og for å lede de gjennom den aktuelle testen/utfordringen. Postene er ikke for avanserte og dere vil få en god forklaring på hva dere skal gjøre.
Det er også behov for minst fire frivillige til å delta på topp-tur. Begge dagene gjennomføres i skoletiden.

Vi håper at flere ser verdien av dette prosjektet som er et ledd i jobben for inkludering og samhold som skolen jobber mye med for tiden.