Informasjon fra Stod Samfunnshus og Frivilligsentral (FVS)

Stod Samfunnshus og Frivilligsentralen endrer på drifta midlertidig på grunn av sykmelding. Inneværende uke er der begrenset drift og åpning på FVS. Fredag 09 02 er eneste åpningsdag.

Styret i Samfunnshuset og Frivilligsentralen jobber aktivt med å få på plass en midlertidig og hensiktsmessig løsning både for lokalmiljøet og drifta av Samfunnshuset.

Vi jobber med følgende løsning i perioden februar, mars og april

  • Nina Rygg vil ha ansvar for å legge ut informasjon gjennom www.stod.no og facebook-siden. Kontakt Nina på mail nina.frivillig@stod.no
  • Grete Volan er engasjert gjennom prosjektsamarbeid med Stod-tunet. Grete er tilgjengelig på FVS hver fredag. Hun deltar på fredagskaffe og bistår med service til de som kommer, ringer eller henvender seg på mail grete.volan@stod.no

Vi har behov for vikar til følgende:

  • Betjene FVS med hovedansvar for å administrere utleie, renhold og vedlikehold av Samfunnshuset og Stod-hallen.
    Det innebærer å ha ansvar for telefon, mail, bestillinger samt være bindeledd til renholdere, vaktmester og leietakere.
    Arbeidssted vil være FVS fortrinnsvis tirsdager, onsdager og torsdager 10-14.
    Arbeidstid kan tilpasses.

Kan du tenke deg å være vikar, i første omgang for 3 mndr, ta kontakt snarlig med:
Even Ystgaard tlf: 906 42 814
eller Aud Ramberg tlf: 98246062