Informasjon fra frivilligsentralen

Informasjon fra Frivilligsentralen (FVS)
I forbindelse med sykefravær hos daglig leder har styret i Frivilligsentralen og styret i Samfunnshuset valgt å løse drifta av Samfunnshuset og FVS uke 8,9 og 10 slik:

Trine Johnsen: Vikar på FVS. Er fysisk til stede på FVS tirsdager, onsdager, torsdager 1000-1400. Er tilgjengelig på mail frivillig@stod.no og telefonen til FVS / Samfunnshuset 941 73 476. Trine administrerer utleie av Samfunnshuset og koordinerer opp mot renhold, vaktmester og leietakere. I tillegg bistår hun med service for de som har behov knyttet til for eksempel kopiering, digitale søknader eller andre spørsmål. Vi oppfordrer alle som har behov for bistand, om mulig, å benytte tida mellom 10 og 14 på tirsdager, onsdager, torsdager.

Grete Volan: Har ansvar for alle henvendelser, informasjon og drifts av bolystarbeidet knyttet til Stod-tunet. Grete er fysisk til stede på FVS fredager, er vert på fredagskaffe samt yter service for andre som dukker opp og har behov for bistand. Er tilgjengelig på mail grete.volan@stod.no eller tlf 454 35 237.

Nina Rygg: Har ansvar for å legge ut informasjon på www.stod.no og facebook til FVS. Nina bistår også med å lage design på informasjon, men er avhengig av å få tilsendt informasjon, fortrinnsvis på mail nina.frivillig@stod.no

Vi håper at denne løsningen kan ivareta stodbyggenes behov best mulig. Trine er en utrolig verdifull vikar for oss og vi håper at vi får beholde henne lengst mulig.

Frist for innlevering av stoff til stodsus er 19.mars – det sendes på e-post til frivillig@stod.no