Gudstjeneste med utdeling av 2- og 4-årsbok

Minner om gudstjeneste med utdeling av 2- og 4-årsbok til barn født i 2019, 2020, 2021 og 2022 (fjorårets og årets).

Møt opp litt før kl. 11.00 søndag 3. mars i For kirke.

Etter gudstjenesten blir det tårnagentdag for barn som går i 3. og 4. trinn.

Hilsen trosopplæringen og Stod menighet.

Sogneprest Anne Beate Leivann
Organist Lars Hatling
Menighetspedagog Monica B. Kvarving