FREDAGSKAFFE Kaffen blir inntatt på bok-kafè i storsalen fredag 26.04. Merk tidspunkt kl 10-12. Binde skole er arrangør. Mulighet for å gå opp på frivilligsentralen for en prat etterpå, men servering foregår nede. Velkommen