Fasteaksjonen 2024

Tirsdag 19. mars gjennomføres Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon. Tradisjonen tro er det årets konfirmanter som står for innsamlingen lokalt. Tirsdag mellom kl. 16.00 og 18.00 vil de gå fra dør til dør med innsamlingsbøsser. For de som ikke har kontanter, er det anledning til å gi via Vipps. Stod sokn er stort i utstrekning, og det er ikke sikkert alle husstander får bøssebærere på døra. De oppfordres til å støtte aksjonen digitalt ved å vipse et valgfritt beløp til 2426 (KIRKENS NØDHJELP).

Ta godt imot konfirmantene våre når de kommer på døra, og støtt opp om Fasteaksjonen 2024!