Bygdeboka er her snart

3. bind av bygdeboka i Stod kommer nå!

Nå er det like før vi er i gang med salg av tredje og siste bind av bygdeboka i Stod. Dette bindet tar for seg nordre og vestre del av bygda, fra Skjevloa, Halseth-engan, Lillevestre/Storvestre, Naustvolden og videre vestover via Lein, Berg og helt til og med Aksnes. Et nett av grendeselgere vil oppsøke heimene og tilby boka. Etter hvert vil også boka bli lagt ut for salg på Coop Stod, Coop Kvam og bokhandlene på Steinkjer. Vi vil også ha lokale selger som oppsøker utflyttede stodbygger i bykjernen på Steinkjer. Salget vil i hovedsak gjennomføres fra 1. november og framover.