Bruk av overskudd fra LS2024

I kveld er det møte hvor det skal bestemmes hvordan overskuddet fra landsskytterstevnet skal fordeles/brukes. Har du noen tanker om dette? Send gjerne inn som kommentar via linken her: https://stod.no/innspill-til-bruk-av-overskudd-fra…/

Landsskytterstevnet er i uke 30 sommeren 2024, og det skal skaffes 500 dugnadsvakter bare fra bygda vår – så dette utgjør et stort stykke arbeid! Det kommer til å bli veldig bra, og lagene ønsker et stort engasjement rundt dette. Dermed er det viktig at DERE som skal bidra og som for eksempel er medlem av et lag kommer med dine tanker rundt hvordan overskuddet skal fordeles. Legger ved tre forslag som lagene jobber ut i fra:

Alternativ modell 1 – Alt overskudd fordeles til lagene

• Hver enkelt som melder seg som mannskap velger selv hvilket lag i Stod de ønsker å støtte.

• En person fører oversikt over antall timer som skal registreres det enkelte laget.

• Timeprisen beregnes ut fra overskudd/totalt timetall.

• Det enkelte lag bestemmer selv om midlene skal brukes til drift eller konkrete tiltak.¨

Fordelen er at lagene får forbedret sin hverdagsøkonomi og kan gjøre tiltak i eget lag. Ulempen er at det er vanskeligere å formidle at dette er et viktig løft for bygda, og at dette angår også de som ikke er medlem i et lag.

Alternativ modell 2 – Alt overskudd går til et eller to større tiltak

• Lagene blir sammen enige om et større felles prosjekt evt to prosjekter (f. eks på Binde og Sunnan).

• Alt overskudd brukes på dette.

• Tiltaket/tiltakene må bestemmes snarest (helst 12.09).

Fordelen er at det blir enklere å favne flere i bygda uavhengig av om du er medlem i et lag. Med en større sum penger kan dette brukes som egenkapital for å utløse mer-finansiering (f. eks Gjensidigestiftelsen eller Tippemidler). På tiltak som støttes av Tippemidler kan et beløp på 1 million utløse 1 million i støtte. Ulempen er at lag i bygda i tillegg må gjøre dugnad for å skaffe midler til drift.

Merknad: Det blir lagt ut oppfordring om å foreslå tiltak på Facebook for å engasjere hele bygda i idedugnaden. Det foreligger forslag om Aktivitetspark ved Binde skole/Marisletta barnehage/Stod-tunet.

Alternativ modell 3 – En kombinasjon av modell 1 og 2

• 50 % av overskuddet settes av til et felles prosjekt.

• 50 % av overskuddet fordeles til lagene ut fra mannskapets valg av lag de vil støtte