Bosetting av syriske flyktninger i Stod

Bolyst i Stod har blitt informert fra Flyktningetjenesten i Steinkjer kommune om at det flytter tre syriske unge enslige menn til Binde. Vi vet ikke så mye annet om dem enn at de er i en viktig fase med å lære seg norsk og behersker dette dårlig pr i dag. Det aller viktigste er at vi som bor i Stod tar godt i mot dem. Det vil si at vi hilser og synliggjør på beste måte at de er velkommen. Skulle noen ha lyst til å slå av en prat, dra på besøk eller invitere dem med på et eller annet, så vil det være en utrolig flott måte å vise fram et inkluderende Stod-samfunn.