Blomstertrærne har fått nye leieboere

Margrete (leder i estetikkgruppa i Stod), Anders og Nora Åstrøm har vært ute og pyntet opp blomstertrærne våre, og på trappa til samfunnshuset!