BEFEST 2023

Da er vi skikkelig i gang med befest for året. Sitter du der og undrer litt på hva befest er igjen? Det står for BEdre FEllesskap og inkludering for barn og unge i STod, og er hele bygdas fellesskapsprosjekt.

Hovedmålet til dette prosjektet er «å styrke engasjement og stolthet gjennom fellesskap og inkludering for alle barn, unge og deres familier i Stod.» Med dette samarbeidet mellom skole, barnehage, lokalmiljøet og frivilligheten så er det slått fast at det er ønskelig med en felles lokal «dugnad» hvor alle parter går inn i et likeverdig partnerskap, lærer av hverandre og jobber på lag over tid for inkludering og fellesskap.

Dette håper vi vil gi en langt større effekt enn om alle parter jobber med det samme hver for seg. Det skal jobbes med å styrke holdninger, kompetanse og inkluderings- og relasjonsferdigheter hos alle. Å tilhøre et fellesskap bygd på felles verdi- og kunnskapsgrunnlag vil styrke mestringsferdigheter, engasjement og lysten til å ta sjansen på å bruke egne ressurser.

Nytt i år er av vi har fått med oss en ekstern person som skal jobbe sammen med oss gjennom hele året. Et spennende navn dukket opp for oss tidlig i år, og etter et kjapt søk finner vi ut at han er kåret til årets hverdagshelt 2021. Knut Johan jobbet i flere år som rektor ved Strand barne- og ungdomsskole. Juryen skrev at arbeidet han legger ned i jobben sin er langt utover det man kan forvente av en rektor. Han setter mangfold og utenforskap på agendaen for både barn, unge og voksne.

Knut Johan Monkan jobber for bolyst og blilyst. Vi i styringsgruppa tenker at dette er midt i blinken for BEFEST, og vi gleder oss til at bygda skal bli kjent med han dette året.Vi skal i samarbeid jobbe med utvikling av felles verdigrunnlag for fellesskap i Stod.

Felles opplæring for personal og foreldre i Marisletta barnehage og Binde skole, trenere og instruktører som er med barn og unge på aktivitet i Stod. Opplæring går ut på å få et felles grunnlag for kunnskap og verdier. Det vil i tillegg bli åpne møter i Stod også. Knut Johan Monkan tilbyr også veiledning og diskusjon sammen med oss når det gjelder utvikling av verktøy for å fremme bedre fellesskap og inkludering.

I dag har vi altså startet skikkelig! Knut Johan var sammen med 6. og 7.trinn siste halvdel av dagen i dag – og det ryktes at det gjorde inntrykk. Neste uke er det foreldrene til denne gjengen som er så heldige å få møte han på foreldremøte.På kveldstid fikk ansatte i Marisletta barnehage, trenere og instruktører fra lag i bygda lov til å bli inspirert av Knut Johan – og i morgen er det ansatte ved Binde Skole sin tur.Sammen er vi sterke! #vierstoltvierstod