ÅRSMØTE I STOD MASKINLAG

Innkalling til årsmøte i Stod maskinlag 29. april kl 1900 på frivilligsentralen i samfunnshuset. Saker som skal behandles på årsmøtet må leveres styret innen 28. april. Velkommen.