ÅRSMØTE I FORR HISTORIELAG

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I FORR HISTORIELAG

TORSDAG 4. APRIL KL. 1900 PÅ FRIVILLIGSENTRALEN. VANLIGE ÅRSMØTESAKER.

KAFFE

VELKOMMEN