AKTIVITETSPARK I STOD

Store ting på gang i bygda!

Vi har jo gjerne hjertet vårt i det vi ser på som vårt nærområde, men en ekstra stor plass i hjertet har barneskolen og barnehagen i bygda. Der skal framtidas stodbygg lære, leke og utforske nærområdet. Akkurat nå er det oppstart for en ny bolystgruppe med arbeidstittel «Stodparken». Dette blir i første omgang en planlegging av hvordan man binder sammen området fra klubbhuset, via Stod samfunnshus, Marisletta barnehage, Binde skole og ned til Stod-tunet. Målet er at dette blir et område som alle kan bruke; barn og unge i barnehage – og skoletiden, for ungdommer, familier og for beboere/brukere av Stod-tunet. «Stodparken» skal ivareta behov for aktivitet og aktivitetsutfordringer for barn og unge, tilrettelegge for flere møteplasser for alle uansett alder og fysikk. Området skal også by på god sansning og utformes estetisk. Den nye bolystgruppa har altså fått en skikkelig utfordring – noe de har tatt på strak arm! Det legges opp til et tett samarbeid med Steinkjer kommune i prosessen. Dette blir et viktig arbeid for skolen, for bygda, for alle i Stod i mange år framover – enten man er ung eller gammel. Heia Stod!