Stod » Stod samfunnshus og hall » Priser – utleie

PRISLISTE

FOR LEIE: Kontakt ansvarlig Sigrid Sundfær – tlf. 978 71 299 – epost: utleie.frivillig@stod.no

Utleie av Idrettshall

Tidspunkt: Slag: Pris / time:
Mandag – torsdag Kl. 17.00-21.00 Kr. 180
Mandag – torsdag Før kl. 17.00 Kr. 150
Mandag – torsdag Etter kl. 21.00 Kr. 150
Fred. – lørd.- søndag Treningstime Kr. 120
Fred. – lørd.- søndag Arrangement Kr. 250

Utleie av Stod Samfunnshus

Hvor: Enhetspris: Pris/arr.
Arr. over 2 dager med kjøkken Kr. 3500
Arr. over 2 dager uten kjøkken Kr. 3000
Storsalen, møterom og kjøkken Kr. 2200
Storsalen, møterom og kjøkken
Arrangement med sjenkebevilling
Kr. 3000,-
Storsalen Kr. 1400
Storsal og scene langtidsleie Kr.  90/ time
Møterom og kjøkken Kr.   800
Kjøkken Kr.   400
Skolekjøkken Kr.   500
Møterom inkl. videokanon, tavle lerret og flippover Kr.   400
Frivilligsentralen Kr.   400
Garderobe m/dusj Kr.   250
Offentlige arrangement i tillegg til vanlige priser) Kr.   500
Utleie av bord. (4, 6 og 14 pers) Pr. stk. kr. 50
Utleie av stoler Pr. stk. kr. 5
Lydanlegg Kr. 400 pr. dag