Stod » Stod samfunnshus og hall » Info og bilder » Storsalen

Storsalen

Dette er blitt bygdas flotte storstue!

Her arrangeres det selskap, konserter, teater, bingo, dans, pub mm.

Antall personer

  • Max antall personer: 260 (Brannforskrifter)
  • Dekketøy for middag: 160 personer
  • Bord/stoler: 200 personer

Tilgjengelige fasiliteter i storsalen:

  • Romslig scene med elektrisk sceneteppe
  • Scenelys
  • Videolerret foran sceneteppet
  • Videokanon
  • Elektrisk Yamaha K2 flygel
  • Lydanlegg med mikrofoner
  • Flott belysning av rommet med trinnløs demping