Stod » Stod Frivilligsentral » Hvem er vi?

Stod Frivilligsentral ble stiftet 1. oktober 2007

Driftsform:
Sentralen eies av Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA med lagene:
Binde Skolekorps
Forr Songlag
Forr Historeilag
Stod Bondelag
Stod Sanitetslag
Stod Teaterlag
Stod Idrettslag

Org. nummer: 989 636 278 (Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA)

Økonomi:
Støttes av Kirke- og Kulturdepartementet, Steinkjer kommune og Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA

Styret:
Leder: Aud Ramberg
Nestleder: Inger Lise Kjeldvik
Styremedlemmer: Tore Verstad, Merete Haug, Anne Brit Finanger
Vararepresentanter: Kristian Julien

Ansatte: Nina Rygg og Karin Kristiansen