Stod » Stod Frivilligsentral » Hvem er vi?

Stod Frivilligsentral ble stiftet 1. oktober 2007

Driftsform:
Sentralen eies av Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA med lagene:
Binde Skolekorps

Forr Songlag
Forr Historeilag
Stod Bondelag
Stod Sanitetslag
Stod Teaterlag
Stod Idrettslag

Org. nummer: 989 636 278 (Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA)

Økonomi:
Steinkjer kommune og Stod Samfunnshus og Bygdeutvikling SA samt flere prosjekter.

Styret:
Leder: Aud Ramberg
Anne Brit Finanger
Margrete Hanssen Vang
Karin Ryen
Kristian Julien
Ole Marius Martinussen

Ansatte: Nina Rygg