Stod » Stod Frivilligsentral » Aktiviteter » Småbarnstreff

Småbarnstreff

Det blir arrangert småbarnstreff annenhver tirsdag. Dette blir annonsert på www.stod.no og Facebooksidene til Stod Frivilligsentral.