Sommerens dugnader i Stod IL

Da er tiden kommet for en ny vakker årstid, og det er akkurat her vi legger grunnlaget for at idrettslaget kan drive og legge til rette for aktivitet for store og små! Som dere sikkert vet har vi veldig lave kostnader for dere som er medlemmer, og det er på grunn av fantastisk flott innsats på dugnad gjennom året. Noen stiller på dugnad hver uke gjennom hele året som trenere, lagledere, instruktører, i verv i styret og ulike utvalg.
Det er ingen tvil om at Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan er våre største inntektskilder gjennom året, og det forventes at det stilles opp på dugnad her. Vi har laget en veldig enkel og ryddig oversikt over de ulike vaktene til både Steinkjerfestivalen og Steinkjermartnan som vi håper dere ser på nå. Det er lov å stille flere vakter, både på Steinkjerfestival og Steinkjermartnan.

Det stilles krav om at alle aktive medlemmer skal stille på dugnad på enten festival eller martnan, så det er lurt om dere setter dere opp der dere passer.

Lykke til, førstemann til mølla da tenker vi at vi sier! Dere finner vaktene og oversikt på www.stod.no, og det er der dere melder dere på.

https://stod.no/dugnad-stod-il/https://stod.no/arrangement/dugnad-under-steinkjermartnan/https://stod.no/arrangement/steinkjerfestivalen/

Med vennlig hilsen styret og økonomiutvalget i Stod idrettslag.