Ordførerens popupkontor i Stod

I dag har ordfører Anne Berit Lein hatt popupkontor i Stod! Trivelig besøk med fine samtaler.

Elevrådet stilte med leder Lise Sofie Asprem og nestleder Lawrence Wollan – de fikk snakket om skole og bygda. De har bestemt seg for å invitere ordføreren på besøk på skolen. De fikk fortalt hvorfor de er så glad i skolen sin, og trekker spesielt fram at det er en trygg fin plass med flotte områder rundt.

Leder i Marisletta barnehage var til stede og de fikk snakket litt om barnehagen, ventelister og om så mye gøy de gjør i barnehagen. Anne Berit fikk omvisning på Marisletta barnehage. Her fikk hun hilse på mange søte små lovende.

Det var også småbarnstreff samtidig, med barn som har kommet inn i barnehagen – spennende.

Vi ønsker henne velkommen tilbake ved en senere anledning!