Stod » Lag og foreninger » Strinde og Bøle Hytteeierforening » Strinde og Bøle Almenning

 • Opplysning om skutertransport
 • Fiskeregler i SBA
 • Vedtekter hytteområde. (Spesielle bestemmelser som SBA har for enkelte områder)
 • regler, bestemmelser
  • Reguleringsbestemmelser (Svartjønnområdet) evt etablere sti til dok i Steinkjer kommune
  • Reguleringsbestemmelser (Nausttomter)
  • Kommunale reguleringsbestemmelser
 • Lover, forskrifter mv (sti til aktuelle dok)
  • Lov …. Bygdeallmenninger
  • Byggeforskrifter ……… mmv
  • Lov om motorferdsel
  • Annet som kan være aktuell