Stod » Lag og foreninger » Stod Sanitetslag

STYRET I STOD SANITETSLAG 2020

Vibeke Hansen, leder

Anne Billdal, nestleder

Randi Torås, kasserer

Janne Aarseth, sekretær

Hanne Oksvold, styremedlem

Marte Nessan, styremedlem

Ane-Marte Bye-Barstad, vara

Marit Smith Sørhøy, vara