Stod » Lag og foreninger » Stod Sanitetslag

STYRET I STOD SANITETSLAG 2017

Leder:               Marit Smith Sørhøy, tlf: 99291503, marit-smith.sorhoy@ntfk.no 

Nestleder:        Vibeke Hansen

Kasserer:          Randi Torås

Styremedlem: Anne Billdal

Styremedlem: Janne Aarseth