Stod » Lag og foreninger » Stod Sambeitelag

Beitelagets styre:

Leder:         Jostein Omli     –  90650113

Nestleder:  Espen Høy        –  92471772

Kasserer:    John Følstad – 97514333

 

Medlemmer forøvrig i beitelaget

Terje Braseth    –  90764293

Odd Sjøvold – tlf 95047289

Jan Tore Helge – 92421039